می 20 2019 0دیدگاه
قیمت سوپاپ اطمینان

آشنایی با سوپاپ اطمینان( بخش دوم)

همانطور که می دانید برای جلوگیری از انفجار و آسیب های وارده از سوپاپ اطمینان استفاده می شود. سوپاپ اطمینان کارایی های بسیار زیادی دارد و همچنین انواع مختلفی دارد. در مقالات قبل شما را با برخی مشخصات سوپاپ اطمینان آشنا کردیم. در ادامه با ما همراه باشید تا شما را با سیایر مشخصات و ویژگی های سوپاپ اطمینان آشنا کنیم.

همانطور که قبلا گفتین سوپاپ اطمینان انواع مختلفی دارد، برخی از مدل های سوپاپ اطمینان شامل موارد زیر می شود:

  • سوپاپ اطمینان و فشار فنری
  • سوپاپ اطمینان و فشار با عملکرد راهنما
  • سوپاپ اطمینان و فشار با استفاده از وزن
  • آشنایی با سوپاپ اطمینان و فشار فنری

به طور کلی این نوع سوپاپ اطمینان یکی از معروف ترین مدل های سوپاپ است و کاربرد های بسیار زیادی دارد. فشار فنر طوری طراحی شده است که درچه مقابل فشار ورودی را فشرده کند.

قیمت سوپاپ اطمینان

سوبر اساس نوع سالیت ماده، بخار، گاز و یا مایع، می توان از این مدل سوپاپ اطمینان استفاده کرد.

آشنایی با سوپاپ اطمینان و فشار با عمکلرد راهنما

این نوع سوپاپ اطمینان به عنوان سوپاپ اصلی در نظر گرفته می شود. در سوپاپ اصلی هیچ یک از عملکرد ها را نمی توان تنظیم کرد. این نوع سوپاپ اطمینان در مقایسه با سوپاپ اطمینان و فشار فنری اندازه بزرگ تری دارد. که در شرایطی که فشار بالا است مورد استفاده قرار می گیرد.

 سوپاپ اطمینان و فشار با استفاده از وزن

این نوع سوپاپ اطمینان بسیار برای فشار های پایین بسیار مناسب است. این نوع سوپاپ اطمینان تنها با وزن دریچه تنظیم می شود. این نوع سوپاپ اطمینان به خوبی قابل تنظیم است.

 

modir